ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป. ตราด 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ตราด 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 79.33 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน