ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ สพป. ตราด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป. ตราด 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) สพป. ตราด 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 77.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 77.50 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 77.50 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน