ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพป. ตราด 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 77.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 77.50 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านปะเดา สพป. ตราด 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดตาพลาย สพป. ตราด 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน