ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 82.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน