ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน