ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สพป. ตราด 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประณีต สพป. ตราด 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ตราด 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 82 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน