ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 81.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 76.50 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน