ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุนันทาวิทยา สพป. ตราด 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตราด 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพป. ตราด 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน