ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ สพป. ตราด 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป. ตราด 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) สพป. ตราด 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน