ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุนันทาวิทยา สพป. ตราด 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป. ตราด 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 77.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ตราด 76.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน