ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตะกาง สพป. ตราด 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพป. ตราด 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพนมพริก สพป. ตราด 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) สพป. ตราด 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ตราด 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน