ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตะกาง สพป. ตราด 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป. ตราด 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สพป. ตราด 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว สพป. ตราด 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ตราด 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) สพป. ตราด 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน