ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนันทาวิทยา สพป. ตราด 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. ตราด 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบางปิดบน สพป. ตราด 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว สพป. ตราด 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน