ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ สพป. ตราด 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพป. ตราด 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน