ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 83.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน