ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) สพป. ตราด 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 72.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 71.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 69.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 63.33 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน