ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 72.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 72.33 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน