ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) สพป. ตราด 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป. ตราด 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ สพป. ตราด 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว สพป. ตราด 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด - -  
10 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน