ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. ตราด 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนใน สพป. ตราด 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 75.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ตราด 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตราด 65.66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 64 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน