ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 80.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป. ตราด 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. ตราด 65.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 56.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 สพป. ตราด 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน