ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป. ตราด 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 75.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 75.33 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 73.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน