ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 91.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว สพป. ตราด 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว สพป. ตราด 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าหาด สพป. ตราด 79.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 76.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว สพป. ตราด 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 70 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน