ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุนันทาวิทยา สพป. ตราด 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สพป. ตราด 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตราด 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 66 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน