ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ตราด 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ตราด 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแหลมกลัด สพป. ตราด 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ สพป. ตราด 84.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สพป. ตราด 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 82.33 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน