ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองคันทรง สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสลัก สพป. ตราด 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแหลมกลัด สพป. ตราด 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านมะนาว สพป. ตราด 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. ตราด 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ สพป. ตราด 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สพป. ตราด 74 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน