ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 59 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 53.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด - -  
7 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน