ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตาพลาย สพป. ตราด 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปะเดา สพป. ตราด 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 45 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ตราด 45 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 40 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน