ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองขุด สพป. ตราด 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป. ตราด 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 สพป. ตราด 81.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน