ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 75 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน