ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป. ตราด 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. ตราด 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน