ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ตราด 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตาพลาย สพป. ตราด 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 55 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน