ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สพป. ตราด 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 73 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน