ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 80.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ตราด 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 75.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดตาพลาย สพป. ตราด 63.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 62.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 60.40 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน