ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ สพป. ตราด 80.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 77.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 76.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 76.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สพป. ตราด 61.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 54.75 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน