ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน