ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. ตราด 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน