ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) สพป. ตราด 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา สพป. ตราด 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 29 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน