ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ป่า สพป. ตราด 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน