ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สพป. ตราด 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป. ตราด 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 59 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน