ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) สพป. ตราด 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดตาพลาย สพป. ตราด 63 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ตราด 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 43 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน