ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 84.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 76.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 75.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน