ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป. ตราด 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 78.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ สพป. ตราด 75.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป. ตราด 73.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สพป. ตราด 73.80 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. ตราด 67.80 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน