ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป. ตราด 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป. ตราด 76.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 74.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. ตราด 70 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน