ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 40 5 0 0 45
2 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 37 2 0 0 39
3 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 36 4 2 0 42
4 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 34 5 1 0 40
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 34 4 1 2 39
6 เพชรบุรีปัญญานุกูล 33 2 0 1 35
7 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 31 7 1 0 39
8 ศรีสังวาลย์ 27 3 1 1 31
9 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 27 2 2 0 31
10 ระยองปัญญานุกูล 26 4 0 1 30
11 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 25 4 2 0 31
12 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 3 1 0 29
13 ประชาบดี 23 3 1 1 27
14 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 22 2 1 0 25
15 ศึกษาพิเศษชัยนาท 21 2 0 0 23
16 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 18 7 1 1 26
17 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 16 3 2 1 21
18 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 15 3 0 0 18
19 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 10 1 1 0 12
20 เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 8 1 0 0 9
21 ธรรมิกวิทยา 8 0 3 1 11
22 ปัญญาวุฒิกร 7 1 0 0 8
23 เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ 6 0 0 0 6
24 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 5 0 1 1 6
25 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 5 0 0 0 5
26 พิบูลประชาสรรค์ 4 2 0 0 6
27 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 4 1 0 0 5
28 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 4 1 0 0 5
29 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 4 1 0 0 5
30 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 4 1 0 0 5
31 ฟ้าใสวิทยา 3 1 0 0 4
32 บ้านเด็กรามอินทรา 2 2 1 0 5
33 ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 2 2 0 0 4
34 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 0 2 0 0 2
รวม 566 81 22 10 679