ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ 21 5 5 31 27 3 1 1 31
2 ศึกษาพิเศษชัยนาท 13 6 2 21 21 2 0 0 23
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 11 8 4 23 34 4 1 2 39
4 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 6 4 21 25 3 1 0 29
5 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 10 10 7 27 37 2 0 0 39
6 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 10 1 1 12 10 1 1 0 12
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 9 9 6 24 34 5 1 0 40
8 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7 6 6 19 22 2 1 0 25
9 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 7 4 4 15 36 4 2 0 42
10 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 5 9 4 18 40 5 0 0 45
11 ธรรมิกวิทยา 5 6 1 12 8 0 3 1 11
12 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 2 0 7 15 3 0 0 18
13 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 5 1 1 7 5 0 1 1 6
14 ประชาบดี 4 8 7 19 23 3 1 1 27
15 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 4 2 6 12 27 2 2 0 31
16 เพชรบุรีปัญญานุกูล 3 6 10 19 33 2 0 1 35
17 ระยองปัญญานุกูล 3 2 6 11 26 4 0 1 30
18 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 3 0 0 3 4 1 0 0 5
19 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 2 5 5 12 31 7 1 0 39
20 เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 2 5 2 9 8 1 0 0 9
21 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 2 1 1 4 4 1 0 0 5
22 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1 5 4 10 25 4 2 0 31
23 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1 4 7 12 18 7 1 1 26
24 บ้านเด็กรามอินทรา 1 2 0 3 2 2 1 0 5
25 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1 1 1 3 4 1 0 0 5
26 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1 1 0 2 4 1 0 0 5
27 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 0 1 2 16 3 2 1 21
28 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 0 2 2 4 5 0 0 0 5
29 เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
30 พิบูลประชาสรรค์ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
31 ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 0 1 0 1 2 2 0 0 4
32 ฟ้าใสวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
33 ปัญญาวุฒิกร 0 0 0 0 7 1 0 0 8
34 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
รวม 148 120 100 368 566 81 22 10 669