สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้  40  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ได้  37  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 3  โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้  36  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 4  โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้  34  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้  34  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 6  เพชรบุรีปัญญานุกูล ได้  33  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้  31  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศรีสังวาลย์ ได้  27  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 9  โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้  27  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ระยองปัญญานุกูล ได้  26  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 11  โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้  25  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 12  โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้  25  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ประชาบดี ได้  23  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้  22  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ศึกษาพิเศษชัยนาท ได้  21  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 16  โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ได้  18  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้  16  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 18  กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้  15  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้  10  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 20  เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ธรรมิกวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ปัญญาวุฒิกร ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 23  เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 24  การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 26  พิบูลประชาสรรค์ ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 30  ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 31  ฟ้าใสวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 32  บ้านเด็กรามอินทรา ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 33  ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ