ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์ 21 5 5 31
2 ศึกษาพิเศษชัยนาท 13 6 2 21
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 11 8 4 23
4 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 6 4 21
5 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 10 10 7 27
6 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 10 1 1 12
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 9 9 6 24
8 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7 6 6 19
9 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 7 4 4 15
10 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 5 9 4 18
11 ธรรมิกวิทยา 5 6 1 12
12 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 2 0 7
13 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 5 1 1 7
14 ประชาบดี 4 8 7 19
15 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 4 2 6 12
16 เพชรบุรีปัญญานุกูล 3 6 10 19
17 ระยองปัญญานุกูล 3 2 6 11
18 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 3 0 0 3
19 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 2 5 5 12
20 เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 2 5 2 9
21 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 2 1 1 4
22 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1 5 4 10
23 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1 4 7 12
24 บ้านเด็กรามอินทรา 1 2 0 3
25 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1 1 1 3
26 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1 1 0 2
27 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 0 1 2
28 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 0 2 2 4
29 เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ 0 1 1 2
30 พิบูลประชาสรรค์ 0 1 1 2
31 ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 0 1 0 1
32 ฟ้าใสวิทยา 0 0 1 1
33 ปัญญาวุฒิกร 0 0 0 0
34 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 0 0 0 0
รวม 148 120 100 368

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ เบอร์โทรศัพท์ 085-2110427
นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 092-3985198 นายอนุชา คำจวง เบอร์โทรศัพท์ 0910642049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]