ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานอาชีพ ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74.40 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน