ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานอาชีพ ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 70.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน