หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 266 8.011 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 267 8.012 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 268 8.013 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
4 269 8.014 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
5 270 8.015 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
6 271 8.016 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
7 335 8.017 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
8 336 8.018 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
9 337 8.019 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
10 338 8.020 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 4
11 339 8.021 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
12 340 8.022 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมนตรี รัตนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]